Kalite Politikamız

DOKAR’ın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dökümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımlari kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir:

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
  • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
  • DOKAR üyelerinin, tüm seviyelerde, DOKAR organizasyonunun esasını teşkil ettikleri bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin DOKAR’ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, DOKAR’ın, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçiler ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.
Mobirise

Adres:

Mebusevleri Mah. Turgut Reis Cad. No: 5/11,
Ankara/Türkiye, 06580  

İletişim:

Email    : dokar@dokar.com.tr
Telefon : +90(312) 440 11 33

This page was made with Mobirise site themes