Hidroelektrik

1989 yılından beri Dokar A.Ş. devletle yapılan çeşitli anlaşmalar altında baraj, sulama tesislerinin anahtar teslim inşası ve mekanik/elektrikli ekipman ve araçların kurulumuna odaklanarak Türkiye’nin enerji altyapısını inşa etmektedir. Gerçekleştirilen projelerle, Dokar yalnızca teknik anlamda değil hükümet & devlet makamlarıyla olan ilişkilerin yönetimi konusunda da paha biçilmez tecrübe ve sorun çözme kapasitesi kazanmıştır. 

Dokar, baraj ve termik santral inşa etme konusundaki geçmiş deneyimlerine dayanarak, yenilenebilir enerji piyasasına katılmıştır. İtalyan hidroelektrik santral ekipmanı üreticisi olan Serman Energy Srl. ile yakın zamanda stratejik bir anlaşma gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dokar’ ın hidrolik yapılar tasarlama ve inşa etme konusundaki engin tecrübesi ve Serman’ ın su türbini tasarım ve üretim kapasitesi ile hidroelektrik santrallerin anahtar teslimi ve tek elden tasarımı ve inşasını yalnızca Türkiye’de değil dünyanın her yerinde sunma kapasitesine sahibiz.

Dokar-Serman, anahtar teslim bazında avam projeden başlayarak hidroelektrik santralinizi inşa etmeye hazırdır. Dokar & Serman ham arazi verilerini analiz eder, inşaat işlerini tasarlayıp gerçekleştirir ve sudan-kabloya esasına göre elektromekanik ekipmanları tasarlar ve üretir.

 • Nehrin su akım süreklilik eğrisi dâhil olmak üzere ham arazi verilenin incelenmesi,
 • Batardo, kanal, tünel ve elektrik santrali gibi hidrolik yapıları tasarlanması,
 • Türbin, generatör, kontrol ekipmanı ve trafo gibi elektromekanik ekipmanların tasarlanması,
 • Hidroelektrik santral inşa edilmesi,
 • Sudan-kabloya kadar her şeyiyle elektromekanik ekipmanları üretir ve kurar.
Dokar-Serman, söz konusu hidroelektrik santral yatırımının geri dönüş süresini hesap etme tecrübesine sahiptir. Dokar & Serman hidroelektrik santralin geri ödeme süresini hesaplayabilir ve yatırımcının belirli geri ödeme süresi beklentisini gerçekleştirmek için tasarımı uygun hale getirir.

Yeni bir yönetmeliğe göre, yatırımcılar EPDK ’dan ruhsat almak zorunda kalmadan, kurulu gücü 500 kw altında hidroelektrik santral inşa edebilirler. Ruhsatlandırma aşaması birkaç yıl süreceğinden, yönetmelik Türkiye’deki mini hidroelektrik potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılara eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Dokar & Serman mini hidroelektrik santralleriyle ilgilenebilecek potansiyel yatırımcılara danışmanlık ve rehberlik yapma tecrübesine ve bilfiil inşa etme imkânına sahiptir.

Türkiye Hidroelektrik Enerji Piyasası Kısa Özeti

 • 10.069 MW toplam kurulu güç kapasiteli Hidroelektrik projeleri Nisan 2008 itibariyle ruhsatlandırılmaktadır.
 • Onaylanan Hidroelektrik projesi ruhsatlarının yaklaşık %90ı kullanıma hazır değildir. Hala tasarım ve yapım aşamasındadır.
 • Geriye fazlaca yeni geliştirilecek proje kalmamıştır. Piyasa nüfuz edebilmek için mevcut ruhsatların devralınması gerekmektedir.
 • 6.818 MW toplam kurul güce sahip Hidroelektrik projeleri Nisan 2008 itibariyle EPDK’ dan ruhsat alma sürecindedir.
 • Bir Hidroelektrik projesi için ruhsat alımı yaklaşık 2 yıl sürmektedir.
 • Türkiye’de bir Hidroelektrik projesi için tipik geri ödeme süresi 7 yıl ila 13 yıl arasındadır.
 • Toplam Hidroelektrik projelerinin % 80i için kurulu güç 50 MW ‘ın altındadır.
 • Bir yılda 3000 çalışma saati Türkiye’deki Hidroelektrik santralleri için ortalama bir değerdir.
 • Çok az miktarda büyük ( > 100MW) Hidroelektrik projeleri bulunmaktadır.
 • Hidroelektrik projelerin çoğunluğu nehir tipidir.
 • Projeler Türkiye’nin doğusunda ve kuzeydoğusunda toplanmıştır.

Mobirise
Mobirise

Adres:

Mebusevleri Mah. Turgut Reis Cad. No: 5/11,
Ankara/Türkiye, 06580  

İletişim:

Email    : dokar@dokar.com.tr
Telefon : +90(312) 440 11 33

Create your own site with Mobirise