500 kW

DOKAR A.Ş. Hidroelektrik Santral inşaatı, tüm elektromekanik teçhizat (Türbin, Jeneratör, Kontrol Sistemleri vb. ) temini ve finansmanını anahtar teslim olarak üstlenmektedir. 500 kW ve altında kurulu gücü olan HES projelerinize EPDK tarafından lisans almadan kendi ihtiyacınız olan elektriği üretebileceksiniz.


Dokar İnşaatın Teklifi:

Dokar, 500kW altı mini hidroelektrik santralleriyle ilgilenebilecek potansiyel yatırımcılara danışmanlık ve rehberlik yapma tecrübesine ve tek elden anahtar teslimi inşa etme imkanına sahiptir. 

20” standart konteyner içinde kalan, giriş-çıkış su boruları kolayca bağlanan, konumuna göre üretim merkezi ve/veya şebeke yakınına kurulan, çalışması internet üzerinden takip edilip / kumanda olabilen bir santrali de piyasaya sunmak üzereyiz. Bu tür ekipmanlar sanayicilerimizin dikkatini çekecek ve yakın zamanda yurdumuzda üretilen santraller komşu ülkelere ihraç edilmeye başlayacaktır.

Mobirise

EPDK’NIN YENİ ÇIKARDIĞI YÖNETMELİĞİN DETAYLARI:

Elektrik sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı. Artık isteyen her kişi ve kurum, şirket kurmadan ve EPDK’dan lisans almadan kendi ihtiyacı olan elektriği üretebilecek. EPDK, su, güneş, rüzgar gibi yerli kaynaklardan kendi elektriğini üretecekler için gerekli yönetmeliği çıkardı. Artık, bu işler için lisans almak, şirket kurmak gerekmiyor. EPDK, bunun yol haritasını çıkardı. Kurulu gücü 500 kW altındaki tesislerin nasıl kurulacağını aşağıdaki adımları izleyerek öğrenmek mümkün. 


EPDK BAŞKANI HASAN KÖKTAŞ’IN AÇIKLAMALARI:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş, yerli enerji kaynaklarını harekete geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Köktaş, yönetmenlikle ilgili net konuştu: Tüketici kendi elektriğini üretmeye başlıyor. Bu düzenleme ile dağınık şekildeki enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar çok kişinin en az bürokratik işlemle elektrik üretimi yapmasını bununla öncelikle kendi ihtiyacını karşılanmasına, üretilen fazla elektrik enerjisinin dağıtım sistemde en yakın noktada tüketilmesine imkan verdik. Bu uygulama çok oyunculu serbest enerji piyasasının vardığı en üst seviyelerden biridir. Bir yandan her yıl serbest tüketici limitini azaltarak piyasada elektrik alım satım alanını genişletiyoruz, tüketicinin rekabetten faydalanıp daha ucuza enerji tüketmesini sağlıyoruz. Diğer yandan üretim cephesinde kendi bölgesinde enerji kaynakları olan herkesin da bunları ekonomiye kazandırmalarını sağlıyoruz. Ayrıca anonim ve limited şirket kurma imkânı bulunmayan özellikle toplu konutların, sanayi tesislerinin üniversitelerin ve hastanelerin gerek ısı gerekse kesintisiz ve güvenilir elektrik enerjisi ihtiyacını verimi yüksek kojenerasyon tesisi kurarak sağlayabilmelerine imkân tanındı. Bu şekilde kendi bölgesinde küçük enerji kaynağı tüketiciler öyle maliyeti çok yüksek olmayan santrallar, paneller düzenekler kurarak elektrik üretip kendi makinesini çalıştıracak, konutlarını aydınlatacak. Fazla enerjiyi de belirlediğimiz teknik kriterlere göre sisteme bağlayarak satabilecek”. 


KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEKLER NASIL HAREKET EDECEK:

1. ADIM

Tesis kuracak gerçek veya tüzel kişiler 

- Üretim tesisinin kurulacağı yerin kullanım hakkına sahip olunduğuna,

- (Rüzgâr ve güneş hariç olmak üzere) Kaynağın kullanım hakkına sahip olunduğuna, 

- Kojenerasyon tesisleri için tesis verimliliğine ilişkin bilgiler ve Bağlantı Başvuru Formu ile birlikte bölgesindeki dağıtım şirketine başvuracak.

Dağıtım şirketi, bir ay içerisinde yapılan başvuruları toplu olarak değerlendirecek. Bu değerlendirme esnasında bağlantı kısıtlı olması halinde, sırası ile 

- Başvurunun yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, 

- Başvurunun tüketim tesisi ile aynı yerde olması,

- Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması, 

kriterleri ile öncelik sıralaması yapılacak. Uygun bulunan başvurular için dağıtım şirketince ilgili kişiye bildirimde bulunacak.

2. ADIM

- Onaylı projeler, 

- Kullanılacak tesisata ilişkin tip test raporlarını dağıtım şirketine 60 gün içinde sunacak.

3.ADIM 

- Dağıtım şirketi, ilgili kişi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını 30 gün içinde imzalayacak 

4. ADIM 

- Yüksek gerilim seviyesinden (1 kV üzeri gerilim seviyeleri) bağlanacak tesislerin 2 yıl, alçak gerilim seviyesinden (1 kV ve altı gerilim seviyeleri) bağlanacak tesislerin 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekli. 

5.ADIM

- Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulü yapılır, tesis 15 gün içerisinde işletmeye alınır. 


FİYAT NASIL BELİRLENECEK?

Bu kapsama giren üreticiler, fazla elektriği şu fiyattan satacak: 

- Tesis, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ise Yenilenebilir Enerji Yasası'nda öngörülen fiyattan,

- Mikro-kojenerasyon ise Türkiye ortalama toptan elektrik satış fiyatı üzerinden perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi tarafından satın alınacak 

- Üretim tesisinde kullanılan makine ve/veya elektro-mekanik aksamın %75’inin yerli üretim girdilerden oluştuğunun belgelendirilmesi aynı kapsamda satın alınacak elektrik enerjisine, tüketicinin abone grubuna uygulanan Kurul onaylı perakende satış tarifesi uygulanacak. 

- Yönetmeliğin esas faydası, kişilerin Yönetmelik kapsamında kuracakları tesislerde üretecekleri elektrik enerjisini satmaları değil, kendi tüketimlerini karşılamaları durumunda ortaya çıkıyor. Bu durumda dolaylı olarak perakende satış tarifesi üzerinden teşvik verilmiş oluyor. 


500 KİLOWATTLIK BİR TESİS 700 KONUTUN İHTİYACINI KARŞILAR 

Bir konut, yılda ortalama 1.500 kWh elektrik tüketir. 500 kilowattlık yenilenebilir enerjiye dayalı bir tesis, bir yılda ortalama 2 bin saat çalışır. Bu tesis, yılda 1 milyon kilovatsaat elektrik üretir. Bu da yaklaşık 700 konutun elektrik ihtiyacını karşılar. Bu tesis, aynı zamanda küçük bir işletmenin de yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Bir konutun, kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılaması için çok daha düşük bir tesis kurması yeterli olacak. EPDK kaynakları, yenilenebilirler enerji kaynaklarının, üretimde kontrol edilemeyen yönlerinin bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar, ihtiyaç anında üretim sağlayamayabiliyorlar. Yönetmelik bunun için düzenlenen ölçekte (500 kW altı) örneğin gündüz güneşe dayalı olarak üretilen elektrik enerjisinin akü gibi yöntemlerle depolanacak." dedi.

Mobirise

Adres:

Mebusevleri Mah. Turgut Reis Cad. No: 5/11,
Ankara/Türkiye, 06580  

İletişim:

Email    : dokar@dokar.com.tr
Telefon : +90(312) 440 11 33

Mobirise web builder - Click now