Yenilenebilir Enerji

Türk Elektrik Piyasasının Gerçek Boyutu

 • Toplam kurulu güç 40.844 MW.
 • Kurulu Gücün % 58i devlete aittir.
 • Uzun dönemli satın alma anlaşmaları yoluyla elektriğini devlete bağlı TETAŞ’ a satan Yİ(Yap-İşlet Anlaşmaları) - YİD(Yap-İşlet-Devret Anlaşmaları)-İşletme Hakkı Devri Anlaşmalı termik santralleri % 23lük pazar payına sahiptir. Bu şirketler ruhsatlı değildir.
 • Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grup ruhsatlarını elinde bulunduran özel şirketler toplam %18lik pazar payına sahiptir.
 • 2007 itibariyle üretilmiş enerji bazında, EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) ve iştirakleri %49 'luk pazar payına sahiptir.
 • Yİ-YİD-İHD termik santralleri %33lük pazar payına sahiptir.
 • Son birkaç yıl içerisinde elektrik tüketimi %9 oranında artmıştır.
 • 2007 yılında 190TWh elektrik üretilmiştir.
Talep & Arz

 • 2004–2007 periyodunda, 5.692 MW yeni kapasite devreye girmiştir.
 • Bu kapasitenin 2.566 MW si (%45) ruhsatları bulunan özel şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • Önümüzdeki 6 yılda (2008–2013), iki marjinal senaryo ile, toplamda 8.500–13.000 MW aralığında yeni kapasite devreye girmesi beklenmektedir.
 • Ancak bu rakamlar, yılda %8–9 artan talebi karşılamak için gerekli yeni kapasitenin altındadır.
Yönetmelikler ve Ruhsat Alımı

 • 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4628nolu Elektrik Piyasası Kanunu ile;
 • Elektrik tedarikinde tekelci yapının kaldırılması,
 • Elektrik üretim piyasasındaki faaliyetlerin EPDK ’nın düzenlemesi ve denetimi altında rekabete açılması,
 • EPDK piyasa düzenleyici olarak tayin edilmiştir,
 • Piyasa faaliyetlerine katılacak tüm yasal kuruluşlar her faaliyet için ilgili ruhsatı almak zorundadır,
 • Birden fazla ruhsata sahip ya da birden fazla tesiste aynı faaliyeti yürüten yasal kuruluşlar her ruhsatlı faaliyet ya da tesis için ayrı muhasebe defteri ve kaydı tutmak zorundadır,
 • Ruhsatlar başka bir kuruluşa devredilemez,
 • Üretici ve otoprodüktör ruhsat sahipleri dışındaki ruhsat sahipleri piyasa dışı faaliyetlere katılamaz,
 • Bir ruhsat sahibinin hisselerinin doğrudan ya da dolaylı devri EPDK Kurulu onayına bağlıdır,
 • 5346 nolu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı Kanunu,
 • Nehir tipi ya da on beş kilometre kareden az depolama hacmine sahip hidroelektrik üretim tesisleri ile birlikte elektrik üretimi için uygun rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akım ve gelgit enerjisi kaynakları, EPDK Yenilenebilir Enerji için bir belge verecektir,
 • 2011 yılı sonuna kadar sisteme dâhil edilecek tesisler için aşağıdakiler geçerlidir;
 • 10 yıl süresince hidroelektrik enerjisi 5 Eurocent / kWh karşılığındaki Türk lirasının altında olmayacak bir ücret için garanti alınmalıdır.
 • Yenilenebilir Enerji bazlı elektrik üretimi piyasasındaki perakende satış şirketleri için bir satın alma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Yenilenebilir Enerji sertifikalı elektrik satın almaları için her perakende satış şirketinin satın alma yükümlülük oranı her şirketin önceki yıl satışlarının şirketlerin toplam enerji miktarına olan oranıdır.

Mobirise

Adres:

Mebusevleri Mah. Turgut Reis Cad. No: 5/11,
Ankara/Türkiye, 06580  

İletişim:

Email    : dokar@dokar.com.tr
Telefon : +90(312) 440 11 33

Design a free site with Mobirise