Skip to content
 • Dokar A.Ş.
 • Dokar A.Ş.
 • Dokar A.Ş.
Danışmanlık Hizmetleri Yazdır e-Posta

Maden ocağı sahası keşfi, fizibilitesi, planlaması, Elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile iştigal eden tüzel kişilerin ihtiyacı dikkate alınarak, sektörde faaliyet gösteren şirketler ve yatırım yapmak isteyen yerli, yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz;

 • Su kaynağına ait hidrolojik araştırma yapılması
 • Proje bölgesinin jeolojik etüdünün yapılması
 • Fizibilite hazırlığı
 • Avam Proje yapılması
 • Kati Proje Yapılması
 • EPDK‘dan ruhsat alınması
 • Kamulaştırma haritalarının hazırlanması
 • Kamulaştırma işlemlerinin takibinin yapılması
 • Kömür ocağı fizibilite raporu hazırlanması
 • Kömür ocağı işletme planının hazırlanması
 • ÇED raporu alınması vb..
 
bosgifbg